Σχετικά με τη συλλογή.

Η μόνιμη έκθεση της Κερκυραϊκής Πινακοθήκης αποτελείται από τα έργα της ιδιωτικής συλλογής του Μιχαήλ-Άγγελου Βραδή.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα της συλλεκτικής προσπάθειας τριανταπέντε χρόνων, αλλά και της μελέτης και βαθιάς γνώσης της επτανησιακής τέχνης, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Εστιάζει στην καλλιτεχνική παραγωγή της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα ορίζει ως αφετηρία της συλλογής του τα έργα που δημιουργήθηκαν την εποχή του Παύλου Προσαλέντη (του πρεσβύτερου).

Στο κτίριο γενικώς είναι αναρτημένα περίπου 550 έργα, ενώ περίπου ακόμα 1100 έργα βρίσκονται σε αποθήκες. Η παρουσίαση των ζωγράφων είναι αντιπροσωπευτική (1 έως 6 έργα από τον καθένα) ενώ το σύνολο της καλλιτεχνικής τους παραγωγής θα παρουσιάζεται σταδιακά, είτε με αναδρομικές είτε με περιοδικές εκθέσεις.

Κατανομή των έργων στις αίθουσες του κτιρίου:

Οι καλλιτέχνες: